Νικόλαος Γλυκύς: η πρώτη «μέλισσα» της Ηπείρου στη Βενετία
Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Νικόλαος Γλυκύς: η πρώτη «μέλισσα» της Ηπείρου στη Βενετία

×

Νικόλαος Γλυκύς: η πρώτη «μέλισσα» της Ηπείρου στη Βενετία

Ο Νικόλαος Γλυκύς το 1644, μετοίκισε μόνιμα στη Βενετία και ίδρυσε τον εμπορικό Οίκο Γλυκήδων. Από το 1671 έως το 1850 αφοσιώθηκαν αποκλειστικά στην τυπογραφική τέχνη και στο βιβλιοπωλείο του Οίκου, καθιστώντας τον τον μακροβιότερο ελληνικό εκδοτικό οίκο στη Βενετία. Το παράδειγμά τους ακολούθησαν και οι Ηπειρώτες εκδότες Νικόλαος Σάρος (1686-1706/7) και Δημήτριος και Πάνος Θεοδοσίου (1755-1824). Στόχος τους να ενώσουν το ελληνικό στοιχείο στον ανά τον, τότε, γνωστό κόσμο, με ορθόδοξα θρησκευτικά δοκίμια και όχι μόνον. Λειτουργικά και θρησκευτικά βιβλία, αλλά και κοσμικά έργα παρέχουν την πνευματική τροφή που δεν μπορούν να προσφέρουν τα ελληνικά εδάφη, λόγω της Οθωμανικής κατάκτησης. Εκδόσεις τους θησαυρίζονται στις Ειδικές Συλλογές της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων. (εικόνα: Planche de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Pl. 1. / Imprimerie en Lettres, L’Opération de la casse. Musée Carnavalet, Histoire de Paris, G.33153 IIIFManifest:Image IIIF manifest https://apicollections.parismusees.paris.fr/iiif/320052648/manifest)


14

ΣΗΜΕΙΑ

51

ΙΣΤΟΡΙΕΣ

3341

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

13

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Μια ξενάγηση από την

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων είναι Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Η συλλογή της σήμερα περιλαμβάνει χειρόγραφα (10/11ος-19ος αι.), περί τα 300.000 τεκμήρια, εκ των οποίων πλέον των 35.000 παλαιότυπα. Ξεχωρίζουν οι Εκδόσεις Δαπάνη Ζωσιμαδών και των Γιαννιώτικων Εκδοτικών Οίκων στη Βενετία Γλυκύδων και Θεοδοσίου. Έρευνα- Κείμενα: Τίνα Τάσσου, Επιμέλεια: Βαϊα Οικονομίδου Μετάφραση: Λεωνίδας Αργυρός, Ελληνική Αφήγηση: Αντώνης Βλαβογελάκης, Αγγλική Αφήγηση: Lawrence Maximilian

Τηλέφωνο: +302651072863

Email: zosimaialib@sch.gr

Ιστοσελίδα: https://zosimaialib.gr


GR | EN
Powered by Clio Muse Tours Clio Muse Logo

1. Περί του ονόματος

3 Ιστορίες

2. Οικογένεια των Γλυκήδων

2 Ιστορίες

3. Η ελληνική κοινότητα στη Βενετία

3 Ιστορίες

4. Οι Γλυκήδες έμποροι στη Βενετία & ο Οίκος Γλυκύ

3 Ιστορίες

5. Οι Γλυκήδες Γκοβερναδόροι, Guardiani, Βικάριοι

2 Ιστορίες

6. Το τυπογραφείο των Γλυκήδων

6 Ιστορίες

7. Η διαδρομή του Τυπογραφείου με την πάροδο των χρόνων

5 Ιστορίες

8. Τυπογραφικό Σήμα & Εκδόσεις των Γλυκήδων

5 Ιστορίες

9. Νικόλαος Σάρος [1686-1706/7]

4 Ιστορίες

10. Δημήτριος & Πάνος Θεοδοσίου [1755-1824]

6 Ιστορίες

11. Τα Τυπογραφεία στον Ελληνικό Διαφωτισμό

2 Ιστορίες

12. Οι Εκδόσεις στη Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

4 Ιστορίες

13. «Κοντά στους Γλυκήδες...»

5 Ιστορίες

14. Βιβλιογραφία

1 Ιστορία