×

Αρχαία Ελληνική Τέχνη

Μέσα από περίπου 400 εκθέματα και διαδραστικές εφαρμογές, ο επισκέπτης παρακολουθεί τις σημαντικότερες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις από την γέννηση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού μέχρι την δημιουργική μείξη του με την ρωμαϊκή παράδοση, όπως αυτές αντανακλώνται στις διαρκείς μεταμορφώσεις της τέχνης και της ιδεολογίας.


39

ITEMS

39

STORIES

742

VIEWS

7

FAVORITES


A tour by

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης είναι αφιερωμένο στη μελέτη και προβολή των αρχαίων πολιτισμών του Αιγαίου και της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κυκλαδική τέχνη της 3ης π.Χ. χιλιετίας.

Phone: +302107228321-3

Email: museum@cycladic.gr

Website: https://www.cycladic.gr


GR | EN | FR
Powered by Clio Muse Tours

Αρχαία Ελληνική Τέχνη

1. Πήλινα μινωικά ειδώλια

1 Story

2. Τμήμα μυκηναϊκής λάρνακας

1 Story

3. Πήλινα μυκηναϊκά ειδώλια

1 Story

4. Χρυσά κοσμήματα

1 Story

5. Πτηνόσχημο αγγείο

1 Story

6. Δίσωμη οινοχόη

1 Story

7. Χάλκινα αναθηματικά ειδώλια

1 Story

8. Χρυσά ελάσματα με παραστάσεις πολεμιστών

1 Story

9. Πυξίδα με πώμα

1 Story

10. Σκυφοειδές αγγείο

1 Story

11. Αμφορέας

1 Story

12. Τμήμα πήλινου ανάγλυφου πλακίδιου

1 Story

13. Μελανόμορφος κιονωτός κρατήρας

1 Story

14. Αγγείο σε σχήμα γυναικείας κεφαλής

1 Story

15. Μελανόμορφη λήκυθος

1 Story

16. Ανθρωπόμορφο ληκύθιο

1 Story

17. Πήλινα βοιωτικά πήλινα ειδώλια

1 Story

18. «Χαλκιδικά» αγγεία

1 Story

19. Μελανόμορφη λήκυθος λευκού βάθους

1 Story

20. Ερυθρόμορφη πελίκη

1 Story

21. Ερυθρόμορφη κύλικα

1 Story

22. Μελανόμορφος αμφορέας

1 Story

23. Πήλινο σύμπλεγμα Σιληνού και πίθηκου

1 Story

24. Πήλινο ειδώλιο Κενταύρου

1 Story

25. Τμήμα μαρμάρινου επιτύμβιου ανάγλυφου

1 Story

26. Ερυθρόμορφη λήκυθος

1 Story

27. Λευκή λήκυθος

1 Story

28. Πήλινο βοιωτικό ειδώλιο με πόλο

1 Story

29. Μελαμβαφή αγγεία

1 Story

30. Ανάγλυφο με παράσταση νεκρόδειπνου

1 Story

31. Τμήμα μαρμάρινης ταφικής στήλης

1 Story

32. Τμήμα μαρμάρινου αγάλματος

1 Story

33. Χάλκινος ασκός

1 Story

34. Μαρμάρινο άγαλμα παιδιού με λαγό

1 Story

35. Χρυσό στεφάνι

1 Story

36. Χρυσό δαχτυλίδι

1 Story

37. Χρυσά ενώτια

1 Story

38. Μαρμάρινο αγαλμάτιο Αφροδίτης

1 Story

39. Κάνθαρος

1 Story