Κυκλαδική Τέχνη

Κυκλαδική Τέχνη

×

Κυκλαδική Τέχνη

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διατηρεί μία από τις σημαντικότερες και πληρέστερες συλλογές κυκλαδικών αρχαιοτήτων στον κόσμο, με αντιπροσωπευτικά δείγματα ειδωλίων και αγγείων, όπλων και εργαλείων, καθώς και κεραμικής όλων των φάσεων της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου.


30

ΣΗΜΕΙΑ

30

ΙΣΤΟΡΙΕΣ

5165

ΠΡΟΒΟΛΕΣ


Μια ξενάγηση από

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης είναι αφιερωμένο στη μελέτη και προβολή των αρχαίων πολιτισμών του Αιγαίου και της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κυκλαδική τέχνη της 3ης π.Χ. χιλιετίας.

Τηλέφωνο: +302107228321-3

Email: museum@cycladic.gr

Ιστοσελίδα: https://www.cycladic.gr

EUROLIFE FFH

Χορηγός

EUROLIFE FFH

Ιστοσελίδα: https://www.eurolife.gr/


EN | FR | GR
Powered by Clio Muse Tours Clio Muse Logo

1. Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής

1 Ιστορία

2. Μαρμάρινο βιολόσχημο ειδώλιο

1 Ιστορία

3. Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής

1 Ιστορία

4. Μαρμάρινος κρατηρίσκος («καντήλα»)

1 Ιστορία

5. Μαρμάρινο ειδώλιο, τύπου Λούρου

1 Ιστορία

6. Μαρμάρινη πηνιόσχημη πυξίδα

1 Ιστορία

7. Μαρμάρινη ζωόμορφη πυξίδα

1 Ιστορία

8. Κεφάλι και λαιμός μαρμάρινου ειδωλίου

1 Ιστορία

9. Μαρμάρινο ορθογώνιο πινάκιο

1 Ιστορία

10. Μαρμάρινη καλυκόσχημη κύλικα

1 Ιστορία

11. Πήλινο «τηγανόσχημο» σκεύος

1 Ιστορία

12. Μαρμάρινο «Αγγείο των περιστεριών»

1 Ιστορία

13. Μαρμάρινη φιάλη

1 Ιστορία

14. Μαρμάρινο ειδώλιο κυνηγού ή πολεμιστή

1 Ιστορία

15. Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής

1 Ιστορία

16. Μαρμάρινο ειδώλιο με ίχνη χρώματος

1 Ιστορία

17. Μαρμάρινη σφαιρική πυξίδα με πώμα

1 Ιστορία

18. Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής

1 Ιστορία

19. Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής

1 Ιστορία

20. Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής

1 Ιστορία

21. Τμήμα μαρμάρινου αγάλματος

1 Ιστορία

22. Μαρμάρινο ειδώλιο καθιστής μορφής

1 Ιστορία

23. Μαρμάρινα ειδώλια

1 Ιστορία

24. Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής

1 Ιστορία

25. Θραύσμα μαρμάρινου συμπλέγματος μορφών

1 Ιστορία

26. Ειδώλιο από μαρμάρινο σύμπλεγμα μορφών

1 Ιστορία

27. Κεφάλι και λαιμός μαρμάρινου ειδωλίου

1 Ιστορία

28. Μαρμάρινο άγαλμα γυναικείας μορφής

1 Ιστορία

29. Μαρμάρινο σχηματικό ειδώλιο

1 Ιστορία

30. Μαρμάρινα ειδώλια

1 Ιστορία